Blog » » Ako napísať pracovnú zmluvu?

Správne vytvorená pracovná zmluva

- Úspešný štart v novej práci

Podpísanie bezchybne vytvorenej pracovnej zmluvy je dôležitým krokom pre obe podpisujúce strany. Znamená, jej legálna a správna podoba je nevyhnutná ako pre zamestnávateľa, tak i pre zamestnanca. Ako sa vraví: „Čo je raz napísané, to je dané (a platí to).“ V dnešnej prešpekulovanej a neľahkej dobe, v ktorej si človek nemôže byť takmer ničím istý, je táto „múdrosť“ obzvlášť výstižná. Jednou z možností ako vytvoriť právoplatnú a všetko potrebné obsahujúcu zmluvu je zveriť jej prípravu do rúk odborníkov. Poprípade sa môžete pokúsiť i vy sami, ak si trúfate. V takom prípade si dávajte pozor na nasledovné body, ktoré v zmluve nesmú chýbať:

  • druh pracovnej pozície (čo bude zamestnávateľ vlastne robiť, čo bude jeho pracovnou náplňou)

  • miesto výkonu práce

  • deň kedy oficiálne začína plynúť pracovný pomer

  • mzdové podmienky

  • a mala by obsahovať i osobné údaje zamestnávateľa a zamestnanca

Pracovná zmluva môže byť uzavretá, čo sa vymedzenia pracovného obdobia týka, dvoma spôsobmi. Zmluvu môžete podpísať buď na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú. V tom prvom, bežnejšom prípade, sa jedná o presné dátumové vymedzenie plnenia danej pracovnej pozície (zvyčajne sa podpisuje na jeden rok a dôvody sú rôzne, napríklad záskok za niekoho v čase materskej dovolenky alebo obava z neúspechu projektu a pod.). Pokiaľ patríte do šťastnejšej a výrazne menšej skupiny zamestnancov na dobu neurčitú, v otázke budúcnosti si môžete byť o čosi istejší. Práca na neurčitý čas totižto znamená, že nie ste ohraničený žiadnym dátumom a v prípade spokojnosti zo strany zamestnávateľa (a samozrejme i vašej) budete pre zamestnávateľa pracovať celé roky.

Zamestnávateľ zároveň musí v zmluve zo zákona obsiahnuť i náležité informácie spojené s vyplácaním mzdy:

  • pracovný čas, (koľko hodín je vašou povinnosťou denne odpracovať)

  • výmeru dovolenky (koľko dní v roku máte nárok na osobné voľno)

  • dĺžka výpovednej doby

  • v prípade, že súčasťou práce sú nejaké benefity, je zvykom, že sú taktiež uvedené v zmluve)

Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na jeden záverečný detail. Právoplatná zmluva nesmie byť ochudobnená o podpisy jej predstaviteľov a o dátum, kedy bola vystavená. A pamätajte si, že pracovná povinnosť nezačína dňom, kedy podpíšete zmluvu, ale dňom, ktorý vám zamestnávateľ určí v zmluve.