Blog » » Daňové priznanie - ako na to?

Neviete vyplniť daňové priznanie?

Nočná mora mnohých pracujúcich občanov - daňové priznanie. Človek vidí nikdy nekončiaci kus papiera a začína cítiť nepríjemný pocit bezradnosti. V dnešnej dobe pritom môžete túto nepríjemnú činnosť, akou pre väčšinu z nás vypĺňanie daňového priznanie je, nechať na odborníkov. Ušetríte tak nemálo času, ktorý môžete využiť omnoho efektívnejšie, napríklad pre ďalší rozvoj vášho podnikania či na oddych v kruhu rodiny.

Vo všeobecnosti platí, že občan by si mal zapamätať tri dátumy, ktoré okliesňujú termíny daňových priznaní. nie každý v tom čase daňový úrad navštívi, no minimálne jedenkrát určite. Daňové priznanie je nutné podať:

  • do 31.1., ide o daň z motorového vozidla
  • do 31.1., v tom čase sa podáva daň z nehnuteľnosti
  • a do 2.4. , čo je konečný dátum, pre podanie dane z príjmu

Nepodanie daňového priznania vás môže stáť nemalú sumu peňazí. Výšku pokuty vám, v prípade nepodania daňového priznania v určenom čase, udelí správca dane. Suma sa rôzni v závislosti od toho, koľko času uplynulo, od 30 eur až do niekoľko tisíc eur.

Z tohto dôvodu si radšej tieto dátumy ustrážte a daňové priznanie podajte v určenom termíne. S výhovorkami na Daňovom úrade určite nepochodíte.

Problém vás čaká i v prípade, že podáte daňové priznanie s chybami. Skutočnosť, že ste ho podali načas nebude hrať v tomto prípade žiadnu úlohu. Nepravdivé údaje znamenajú porušene zákona. Najmä, pokiaľ hovoríme o výške priznanej sumy peňazí. Napríklad, za predpokladu, že je priznaná čiastka nižšia ako by reálne mala byť, dopúšťate sa hrubej chyby, ktorá je sankciovaná nemalou pokutou.

Výšku pokuty určuje opäť správca dane. Aká bude pokuta vysoká značne závisí od konečnej sumy, ktorá predstavuje rozdiel medzi správnym a nesprávnym zúčtovaním. Výška pokuty sa totižto vypočítava súčinom trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a sumy, ktorá predstavuje rozdiel medzi priznaným a skutočným zúčtovaním.