Referencie - účtovné služby

Reaction, s.r.o. www.reaction.sk NELL, s.r.o. www.firmicky.sk
NMS Market Research SR www.nms-sk.sk NELL SK s.r.o.  
NELL KAPITAL s.r.o. www.nellkapital.sk ENVIROVARIANT s.r.o.  
VUTLAN s.r.o. www.vutlan.com GUPAMA s.r.o.  
UK Veda s.r.o.   IGNUM s.r.o.  
PRO Business Solutions s.r.o. www.probs.sk Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná k.s.  

Naše skúsenosti v oblasti účtovania sú s nasledovnými predmetami činnosti:
Fyzické osoby (podnikatelia): okruhy advokátska činnosť, prevádzkovanie gastronomických a reštauračných služieb, realitná činnosť.

Účtujeme spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, poradenskej činnosti, právne a advokátske služby, vedecko-výskumná činnosť, poradenská a podnikateľská činnosť, predaj tovaru, výroba a predaj zabezpečovacích systémov, faktoring a forfaiting, prieskum verejnej mienky, poskytovanie pôžičiek nebankovým subjektom, služby rozličného charakteru.