Informácie z oblasti účtovníctva

Overenie IČ DPH - DRSR vyhľadávač

Obchodný register - ORSR

Obchodný vestník - portal.justice.sk

Daňový úrad - DRSR

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie - DRSR zoznam

Vyhľadanie SK NACE podľa IČO - statistics.sk