Úvod » Som živnostník, chcem založiť obchodnú spoločnosť

Založenie obchodnej spoločnosti

Som živnostník a chcem založiť obchodnú spoločnosť

  • Založíme pre Vás obchodnú spoločnosť ( v spolupráci s advokátom )
  • Vybavíme formality na úradoch, vrátane Daňového úradu a ostatných inštitúcií štátnej správy
  • Zvolíme vhodnú formu nastavenia Vášho obchodu aby sme čo najviac minimalizovali počet účtovných dokladov
  • Potrebujete registráciu pre DPH? Zastúpime Vás v konaní s Daňovým úradom
  • Po individuálnej dohode zabezpečíme odber účtovných dokladov priamo u Vás vo firme. Pri tejto forme však pamätajte na fakt, že osobným kontaktom zväčšujeme šancu na  lepšiu spoluprácu
  • Konkrétne služby výkonov sú popísané v sekcii účtovné služby a cenník účtovníctva
  • Pre vyriešenie nejasností prípadne poradenstve navrhujeme osobné stretnutie minimálne 1 krát mesačne. Pre nás nie ste klient, pre nás ste rovnocenný partner